Občanské sdružení

Melius

Poslání a cíle

 

 


Posláním sociální služby osobní asistence Občanského sdružení Melius, z.s. je zabezpečovat a poskytovat sociální službu v zájmu klientů se zaměřením na náležitou kvalitu a takovými způsoby, aby bylo ždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod pro klienty i osobní asistenty. Cílem Občanského sdružení Melius, z.s. je při sociální činnosti osobní asistence pro klienty "spoluvytvářet optimální kvalitu a důstojnost lidského života".

 

Dílčími cíly jsou:

- zajistit člověku se sníženou soběstačností pomoc jiné osoy v situacích, které to vyžadují,

- zajistit podporu v místě, které si klient zvolí,

- poskytnout pomoc způsobem, který si klient stanoví,

- posilovat a uchovat mru soběstačnosti klienta,

- maximálně zapojovat klienty služby do všech dohodnutých činností,

- posilovat schopnost rozhodování, vědomí vlastní odpovědnosti za důsledky svého jednání.